บริการด้านสุขภาพ
ลาดพร้าวตอนปลาย มหาดไทย ลาดพร้าว 101 แฮปปี้แลนด์ เดอะมอลล์บางกะปิ
แฮปปี้ คอนโด ลาดพร้าว 101
...  โพสต์เมื่อ 6 ก.ค. 2566  ... 215
article

บริการด้านสุขภาพ
เราให้บริการการจัดหาโซลูชั่นด้านสุขภาพ อาทิเช่น แพทย์ทางเลือก กายภาพบำบัด, แพทย์แผนจีน โดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ ให้คำปรึกษาและตรวจประเมิน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา

เพื่อให้การรักษาและฟื้นฟูร่างกายร่วมกับการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจากคลีนิคชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงให้คำแนะนำการออกกำลังกายในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละราย เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

การรักษาทางกายภาพบำบัด (Physical Therapy)

การกายภาพบำบัด คือ การให้บริการด้วยวิธีการตรวจประเมินและบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดจากภาวะของโรค หรือการ  เคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และจิตใจ

เครื่องคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Therapy)

ช่วยลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อและช่วยเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ รวมทั้งคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

ให้ผลความร้อนในลักษณะความร้อนลึกโดยปล่อยความร้อนลึกออกมาใต้ผิวหนังถึง 2-5 cm

เครื่องคลื่นกระแทก (Radial ShockWave Therapy)
ช่วยลดอาการปวดตึงเรื้อรัง เกิดจากแรงอัดอากาศปริมาณสูง โดยคลื่นจะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วเหนือเสียงทำ ให้เกิดพลังกดอัดที่มีลักษณะเฉพาะเมื่อผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อส่งผลให้เกิดผลทางชีวภาพในเนื้อเยื่อ

เครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Peripheral magnetic stimulation )

ช่วยลดอาการปวดเรื้อรังและกระตุ้นเส้นประสาท โดยใช้เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าฟ้าไปกระตุ้นที่เส้นประสาทโดยตรงกระตุ้นเนื้อเยื่อบริเวณที่ปวดทำให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตบริเวณกล้ามเนื้อดียิ่งขึ้น

เครื่องดึงคอ-หลัง (Traction)

ช่วยคลายอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ และลดอาการปวดจากแรงกดที่กระดูกสันหลังและกระดูกคอ สามารถทำ ได้ทั้ง ท่านอน และนั่ง ช่วยลดเกร็งกล้ามเนื้อคอและหลัง

เทปบำ บัดกล้ามเนื้อ (Kinesio tape)

การติดเทปบำ บัดกล้ามเนื้อ จะช่วยดึงกล้ามเนื้อเยื่อ และเนื้อเยื่อที่ได้รับการบาดเจ็บ และยังช่วยการไหลเวียนเลือด และน้ำ เหลืองดีขึ้น
แนวคิดการติด Kinesio tape คาดหวังให้เกิดการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บได้เร็วขึ้น ซึ่งทำ ให้ผู้ที่ได้รับการติดเทปนั้นมีกระบวนการอักเสบภายในเนื้อเยื่อน้อยลง จึงทำ ให้อาการปวดลดน้อยลง

เครื่องเลเซอร์กำลังสูง 1064nm (High Power Laser)

ช่วยลดอาการปวดฉับพลัน เป็นเครื่องมือให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำ ลังสูง (Laser Class 4) มีความยาวคลื่นสม่ำ เสมอที่ 1064 nm และมีทิศทางแน่นอน

สามารถทะลุผ่านผิวหนังและชั้นเนื้อเยื่อลงลึกประมาณ 5-10 cm ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ (Biological effect) ใช้รักษาอาการปวดจากโรคของระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

เทคนิคบำ บัดด้วยมือ (Manual Therapy)

คือ การขยับข้อต่อ โดยนักกายภาพบำ บัดจะพิจารณากระดูกและข้อต่อ ใช้การบิด ดึง หรือดันกระดูกและข้อต่อให้กลับเข้าตำ แหน่งช้าๆ การขยับข้อต่อจะช่วยให้เนื้อเยื่อที่อยู่รอบข้อต่อตึงน้อยลง รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นและจัดกระดูกให้อยู่ในแนวมากขึ้น

นักกายภาพบำ บัดจะนวดให้ผู้ป่วย โดยออกแรงกดลงไปตามร่างกาย การนวดจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว เพิ่มการไหลเวียนเลือดและลดอาการเจ็บปวดได้ฃ

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าฟ้กายภาพบำบัด (Electrical Stimulation )

คือ การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าฟ้ เป็นกระแสไฟฟ้าฟ้บำ บัดเพื่อช่วยในการลดปวดโดยใช้กระแสไฟฟ้าฟ้ ES

และเลือกใช้รูปแบบกระแสตรงและหยุดเป็นช่วงสามารถแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อได้อย่างละเอียดและตรงจุด ทำ ให้กล้ามเนื้อมัดที่มีปัญหาคลายและเพิ่มความยืดหยุ่นได้

พาราฟินฟิชนิดบำบัด (Paraffin Therapy)

ความร้อนจะสามารถลงไปถึงผิวรอบๆ ข้อได้ เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ลดบวม เพิ่มการไหลเวียนเลือด เพิ่มการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ


การแพทย์แผนจีน (Traditional chinese medicine)

เป็นศาสตร์การรักษาของจีนทีมีมานานกว่าพันปี! มีการศึกษาทางคลินิกและรับรองจากศูนย์การแพทย์ผสมผสาน และสุขภาพองค์รวมแห่งชาติ (National center of complementary and integrative health: NCCIH) ว่าการแพทย์แผนจีนนี้เป็นการรักษาทางเลือกที่รักษาอาการได้หลายอย่าง

 

ฝังเข็ม (Acupuncture)

เป็นเทคนิคการรักษาที่ช่วยกระตุ้นระบบต่างๆ ภายในร่างกายด้วยการใช้เข็มเล็กๆ แทงผ่านผิวหนังตามจุดฝังเข็มเฉพาะต่างๆ ที่มีกว่า 350 จุดทั่วร่างกาย

เพื่อช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือด บรรเทาอาการปวดและคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงช่วยในการปรับพลังชีวิตหรือที่เรียกว่า ฉี (Qi) ซึ่งประกอบไปด้วยพลังหยิน (Yin) และหยาง (Yang) ในร่างกายให้มีความสมดุล

ครอบแก้ว (Cupping)

เป็นเทคนิคการรักษาของแพทย์แผนจีน โดยการใช้ความร้อนไล่อากาศภายในแก้วออกจนเกิดสูญญากาศแล้วครอบตรงบริเวณ จุดฝังเข็มหรือตำ แหน่งที่ต้องการรักษา
ช่วยในการกระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือดและลมปราณภายในร่างกาย ช่วยคลายกล้ามเนื้อ แล้วยังช่วยในการขับของเสียรวมถึงความชื้นออกจากภายในร่างกายอีกด้วย

โคมอินฟาเรด (Infrared Therapy)

ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนเลือด บรรเทาอาการปวด ลดอาการบวมของกล้ามเนื้อโดยเป็น รูปแบบความร้อนตื้นคือ ให้ความร้อนสูงสุดบริเวณผิวหนังและชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังกลไกการทำงาน

แสงอินฟราเรดจะทำ ให้บริเวณที่ได้รับรังสีเกิดความร้อนขึ้นมาโดยมีผลทำ ให้เนื้อเยื่อที่ลึก 2 เซนติเมตร มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถกระจายความร้อนได้สม่ำเสมอและเท่ากันตลอดพื้นผิว โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

กัวซา หรือกวาซา (Gua sha / Skin scraping)

เป็นหนึ่งในศาสตร์การบำ บัดของแพทย์แผนจีน การกัวซาสามารถช่วยกระตุ้นเซลล์หนังกำ พร้า ช่วยฟื้นฟื้ ฟูผิวแห้งผิวอ่อนแอได้ และช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกายคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวด

แช่เท้า (Foot Spa)
เนื่องจากเส้นลมปราณหยินทั้งสาม (ตับ, ม้าม, ไต) เป็นเส้นลมปราณที่มีจุดเริ่มต้นจากเท้า การแช่เท้าก่อนนอนจึงสามารถช่วยอบอุ่นเส้นลมปราณหยินทั้งสามและยังช่วยขับไล่ความเย็นที่มีสาเหตุมาจากความเย็นจากภายนอกรุกรานมาทางฝ่าเท้าได้

 

Prima Lounge - พรีม่า สหคลินิก กายภาพบำบัดและแพทย์แผนจีน ดีที่สุดในลาดพร้าว

สถานที่ตั้ง: https://goo.gl/maps/thCQnRK2dV4nXzzz9

 

รับดีลพิเศษเมื่อจองผ่าน Strix Solutions

 

ติดต่อ 02-821-6987 ต่อ 8

 Line Official : https://lin.ee/Xbyv1BP

ทักแชทคลิ๊ก : https://m.me/strixsolutionsthailand

 

“ Strix Solutions : We serve the perfect solution”

 

บทความที่เกี่ยวข้อง (3)